Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 16   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 10/12 Chào cờ, Lên lớp  Lên lớp 3 11/12  Lên lớp  ôn tập

Lịch công tác tuần 15

Lịch công tác tuần 15   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 3/12 Chào cờ, Lên lớp  Lên lớp 3 4/12  Lên lớp  ôn tập

Lịch công tác tuần 14

Lịch công tác tuần 14   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 26/11 Chào cờ, Lên lớp  Lên lớp 3 27/11  Lên lớp  ôn tập

Lịch công tác tuần 13

Lịch công tác tuần 13   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 19/11 Chào cờ, Lên lớp  Thi TDTT, duyệt Văn Nghệ 3 20/11  Kỉ…

Lịch công tác tuần 12

Lịch công tác tuần 12   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 12/11 Chào cờ, Lên lớp  lên lớp, GV và HS thi cầu lông tại Nam…

Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 5/11 Chào cờ, Lên lớp  lên lớp 3 6/11  Lên lớp SHCM 4

Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 10   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 29/10 Chào cờ, Lên lớp  lên lớp 3 30/10  Lên lớp ôn tập

Lịch công tác tuần 9

Lịch công tác tuần 9   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 22/10 Chào cờ, Lên lớp  lên lớp 3 23/10  Lên lớp Thi Văn…

Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 7   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 8/10 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2 3 9/10  Lên lớp  học…

Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 6   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 1/10 Chào cờ, Lên lớp Tập huấn CSDL tại Nam Định (Đ/c Thêm, Đ/c Hoà, Đ/c…