Lịch công tác tuần 4

Lịch công tác tuần 4   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 16/9 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 17/9 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 3

Lịch công tác tuần 3   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 9/9 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 10/9 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 2

Lịch công tác tuần 2   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 2/9 Nghỉkỉ niệm quốc khánh 2/9 3 3/9 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 38

Lịch công tác tuần 38   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 20/5 Chào cờ, Lên lớp Họp liên tịch 3 21/5 Họp hội đồng

Lịch công tác tuần 37

Lịch công tác tuần 37   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 13/5 Chào cờ, Lên lớp Lên lớp 3 14/5 Lên lớp ôn tập…

Lịch công tác tuần 36

Lịch công tác tuần 36   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 6/5 Chào cờ, Lên lớp Lên lớp 3 7/5 Thi khối 6,7,8 Thi…

Lịch công tác tuần 35

Lịch công tác tuần 35   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 29/4 Nghỉ lễ Nghỉ lễ 3 30/4 Nghỉ lễ Kỉ niệm chiến thắng 30/4

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần 34   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 22/4 Lên lớp, Kiểm Tra HSSS  lên lớp 3 23/4 Lên lớp ôn…

Lịch công tác tuần 33

Lịch công tác tuần 33   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 15/4 Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương 3 16/4 Lên lớp ôn…