Lịch công tác tuần 29

Lịch công tác tuần 29   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 18/3 Chào cờ, lên lớp lên lớp 3 19/3 lên lớp ôn tập

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 28   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 11/3 Chào cờ, lên lớp Thi Toán khối 6,7 3 12/3 lên lớp Thi…

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 27   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 4/3 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 5/3 lên lớp  ôn tập

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 26   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 25/2 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 26/2 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 25   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 18/2 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 19/2 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 24   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 11/2 khai xuân, lên lớp 3 12/2 lên lớp Dạy bù chiều…

Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác tuần 23   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 28/1 lên lớp  lên lớp 3 29/1 lên lớp ôn tập 4

Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 21/1 lên lớp  lên lớp 3 22/1 lên lớp ôn tập 4

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 21   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 13/1 lên lớp  lên lớp 3 14/1 lên lớp ôn tập 4

Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 20   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 6/1 lên lớp  lên lớp 3 7/1 lên lớp KT hồ sơ GV