Lịch công tác hè tuần 3

Lịch công tác hè tuần 3   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 13/8 ôn tập hè  lao động vs+họp tổ chuyên môn 3 14/8

Lịch công tác hè tuần 2

Lịch công tác hè tuần 2   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 6/8 ôn tập hè 3 7/8 ôn tập hè lao động vs+họp hội…

Lịch công tác tuần 38

Lịch công tác tuần 38   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 21/5 Chào cờ, Hội ý GV, LĐVS ôn tập k9 3 22/5 Xét…

Lịch công tác tuần 37

Lịch công tác tuần 37   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 14/5 Chào cờ, lên lớp ôn tập k9 3 15/5 Lên lớp ôn…

Lịch công tác tuần 36

Lịch công tác tuần 36   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 7/5 Chào cờ, lên lớp  ông tập 3 8/5 Thi khối 6,8  Thi…

Lịch công tác tuần 35

Lịch công tác tuần 35   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 30/4 Kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4 3 1/5 Kỷ…

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần 34   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 23/4 Chào cờ, Lên lớp ôn tập 3 24/4 Lên lớp 4

Lịch công tác tuần 33

Lịch công tác tuần 33   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 16/4 Chào cờ, Lên lớp ôn tập 3 17/4 Lên lớp BG khối…

Lịch công tác tuần 32

Lịch công tác tuần 32   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 9/4 Chào cờ, Lên lớp ôn tập 3 10/4 Lên lớp ôn tập