Lịch công tác tuần 8

Lịch công tác tuần 9   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 22/10 Chào cờ, Lên lớp  lên lớp 3 23/10  Lên lớp Thi Văn…

Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 7   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 8/10 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2 3 9/10  Lên lớp  học…

Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 6   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 1/10 Chào cờ, Lên lớp Tập huấn CSDL tại Nam Định (Đ/c Thêm, Đ/c Hoà, Đ/c…

Lịch công tác tuần 5

Lịch công tác tuần 5   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 24/9 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2 3 25/9  Lên lớp  học buổi…

Lịch công tác tuần 4

Lịch công tác tuần 4   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 17/9 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2 3 18/9  Lên lớp  học…

Lịch công tác tuần 3

Lịch công tác tuần 3   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 10/9 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2 3 11/9  Lên lớp  học…

Lịch công tác tuần 2

Lịch công tác tuần 2   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 3/9 Nghỉ bù quốc khánh 2/9 3 4/9  Lên lớp  học buổi…

Lịch công tác tuần 1

Lịch công tác tuần 1   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 27/8 Lên lớp theo TKB  học buổi 2 3 28/8  Lên lớp  học buổi 2

Lịch công tác hè tuần 3

Lịch công tác hè tuần 3   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 13/8 ôn tập hè  lao động vs+họp tổ chuyên môn 3 14/8