Lịch công tác tuần 13

Lịch công tác tuần 13   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 18/11 Chào cờ,  ôn tập, Thi TDTT  chào mừng 20/11 3 19/11 lên lớp,

Lịch công tác tuần 12

Lịch công tác tuần 12   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 11/11 Chào cờ,  ôn tập, Thi TDTT  chào mừng 20/11 tại Nam Tiến 3

Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 4/11 Chào cờ, lên lớpkiểm tra nề nếp HS  ôn tập 3 5/11 lên…

Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 10   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 28/10 Chào cờ, lên lớp  ôn tập 3 29/10 lên lớp, 4

Lịch công tác tuần 9

Lịch công tác tuần 9   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 21/10 Chào cờ, lên lớp  ôn tập 3 22/10 lên lớp, Thi 8 tuần

Lịch công tác tuần 8

Lịch công tác tuần 8   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 14/10 Chào cờ, lên lớp  ôn tập 3 15/10 lên lớp,  ôn tập 4

Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 7   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 7/10 Chào cờ, lên lớp  ôn tập 3 8/10 lên lớp,  BDHSG 4

Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 6   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 30/9 Chào cờ, lên lớp  ôn tập 3 1/10 lên lớp, đón đoàn kiểm…

Lịch công tác tuần 5

Lịch công tác tuần 5   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 23/9 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 24/9 lên lớp 4

Lịch công tác tuần 4

Lịch công tác tuần 4   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 16/9 Chào cờ, lên lớp  lên lớp 3 17/9 lên lớp 4