Lịch công tác tuần 32

Lịch công tác tuần 32   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 22/6 Thi khối 6,7  Thi khối 6,7 3 23/6 Thi khối 8  Thi khối…

Lịch công tác tuần 31

Lịch công tác tuần 31   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 15/6 Thi K9  Thi K9 3 16/6  lên lớp   Họp hiệu…

Lịch công tác tuần 30

Lịch công tác tuần 30   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 8/6 KT y tế,  lên lớp 3 9/6 KT y tế, lên lớp

Lịch công tác tuần 29

Lịch công tác tuần 29   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 1/6 KT y tế,  lên lớp 3 2/6 KT y tế, lên lớp

Lịch công tác tuần 28

Lịch công tác tuần 28   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 25/5 KT y tế,  lên lớp 3 26/5 KT y tế, lên lớp

Lịch công tác tuần 27

Lịch công tác tuần 27   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 18/5 KT y tế,  lên lớp  ôn tập k9 3 19/5 KT y tế, lên…

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 26   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 11/5 KT y tế,  lên lớp 3 12/5 KT y tế, lên lớp

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 25   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 4/5 KT y tế,  lên lớp 3 5/5 KT y tế, lên lớp

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 24   Thứ Ngày Sáng Chiều 2 3/2 chào cờ, lên lớp 3 4/2 Hs nghỉ học, phòng bệnh dịch…