IMG_20190525_074426

Lễ tổng kết năm học 2018-2019

Trường THCS Nam hải tổ chức lễ tổng kết naem học 2018-2019 và phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc Hsg cấp huyện, cấp trường…