Công đoàn

Chủ tịch công đoàn: Đ/c Vũ Thị Trang

Ban chấp hành công đoàn: đ/c Trần Thị Dịu; đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc