Giới thiệu Trường THCS Nam Hải

Quá trình xây dựng và phát triển của trường THCS Nam Hải

 

Trường THCS Nam Hải thành lập từ năm 1965. Qua nhiều giai đoạn lịch sử trường mang nhiều tên gọi khác nhau. Ngày 5 tháng 6 năm 1994 theo quyết định số 145/QĐUB của UBND huyện Nam Ninh, trường chính thức mang tên trường THCS Nam Hải. Từ khi thành lập tới naynhaf trường liên tục phát triển về quy mô trường lớp, đội ngũ và chất lượng giảng dạy:

+ Năm học 1965 – 1966 trường có 5 lớp- nhà học là nhà tranh vách đất, đội ngũ: 9 thầy cô giáo với 212 học sinh

+ Năm học 1970 – 1971 trường có 6 lớp- phòng học cấp 4, đội ngũ: 11 thầy cô giáo với 252 học sinh

+ Năm học 1988 – 1989 trường có 9 lớp- phòng học mái bằng, đội ngũ: 17 thầy cô giáo với 368 học sinh

+ Năm học 1995 – 1996 trường chuyển về địa điểm mới , xây dựng với quy mô 10 phòng học cao tầng . Đội ngũ: 21 thầy cô giáo với 450 học sinh

+ Năm học 2005 – 2006 trường xây dựng  với quy mô 16 phòng học cao tầng . 5 phòng học thực hành bộ môn Đội ngũ, 3 phòng chức năng, phòng truyền thống, phòng thư viện, khu hiệu bộ, phòng làm việc của giáo viên

+ Năm học 2016 – 2017 nhà trường đang xây dựng mô hình trường học xanh – sạch – đẹp, quang cảnh nhà trường được xây dựng đổi mới với nhiều không gian xanh, các lớp học được tranh trí hài hòa tạo môi trường học tập thân thiện.

20160916_100330

20160926_09314020160926_093152