Thi đấu TDTT chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

Tháng Mười Một 16, 2020 9:02 sáng

Các thầy cô giáo giao lưu TDTT tại THCS Nam Tiến
z2170515162788_d04d92c6dfbc473a27b0bd1d462ac8e1
z2170515802210_96e55eb585df2e106c6834d5337f13ea

z2170514856865_c8e88eaed7b63d20cd8a81a0456f4a50