Lao động Vệ Sinh ngày 1/4

Tháng Tư 9, 2018 10:11 sáng

Thầy trò trường THCS Nam Hải tham gia lao động vệ sinh trong và ngoài trường

IMG20180401074234 IMG20180401072458 IMG20180401074038 IMG20180331164029 IMG20180331163807