Lao động vệ sinh ngày 30/6/2018

Tháng Sáu 30, 2018 9:41 sáng

Trường THCS Nam Hải lao động vệ sinh môi trường ngày 30/6

IMG20180630081831 IMG20180630072510 IMG20180630072549 IMG20180630072706 IMG20180630072849 IMG20180630074353