Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2018

Tháng Chín 30, 2018 8:40 sáng

Ngày 27/9/2018 Trường THCS Nam Hải tổ chức hội nghị cán bộ Công nhân – viên chức . Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm Đ/c Trần Thị Thêm, Đ/c vũ Thị Trang và Đ/c Vũ thị Hoà để điều hành hội nghị.

IMG_20180927_160932

Sau phần báo cáo hội nghị của Đ/c Trần Thị Thêm và phần đánh giá công tác của Đ/c Vũ Thị Trang chủ tịch công đoàn. Tiếp theo hội nghị đến phần thảo luận của các đ/c trong hội đồng.IMG_20180927_161020