Lịch công tác tuần 1 năm học 2019-2020

Tháng Tám 23, 2019 5:21 chiều

Lịch công tác tuần 1

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 26/8 Chào cờ, Lên lớp
3 27/8 lên lớp
4 28/8 lên lớp
5 29/8 lên lớp
6 30/8 lên lớp  Học nhiệm vụ năm học
7 31/8 lên lớp
CN 1/9