Lễ tổng kết năm học 2018-2019

Tháng Năm 25, 2019 8:08 sáng

IMG_20190525_074215IMG_20190525_073407Trường THCS Nam hải tổ chức lễ tổng kết naem học 2018-2019 và phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc

Hsg cấp huyện, cấp trường và HS tiên tiến xuất sắc

IMG_20190525_065404IMG_20190525_073616IMG_20190525_074428 IMG_20190525_074426