Lịch công tác tuần 2

Tháng Chín 14, 2021 8:42 chiều

Lịch công tác tuần 2

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 13/9 Lên lớp
3 14/9 Lên lớp  Tập huấn DHTT
4 15/9 Lên lớp
5 16/9 Lên lớp  Tiêm phòng vacxin covid19
6 17/9 Lên lớp
7 18/9 Lên lớp  14h-Tập huấn Toán, CN, GDCD, Âm Nhạc
CN 19/9  8h-Tập huấn Toán, CN, GDCD, Âm Nhạc  14h-Tập huấn Toán, CN, GDCD, Âm Nhạc