Lịch công tác tuần 25

Tháng Năm 21, 2020 7:51 sáng

Lịch công tác tuần 25

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 4/5 KT y tế,  lên lớp
3 5/5 KT y tế, lên lớp
4 6/5 KT y tế, lên lớp
5 7/5 KT y t,ếlên lớp
6 8/5 KT y t,ếlên lớp họp HĐ ,CM
7 9/5 KT y tế,lên lớp
CN 10/5