Lịch công tác tuần 26

Tháng Năm 21, 2020 7:53 sáng

Lịch công tác tuần 26

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 11/5 KT y tế,  lên lớp
3 12/5 KT y tế, lên lớp
4 13/5 KT y tế, lên lớp
5 14/5 KT y t,ếlên lớp
6 15/5 KT y t,ếlên lớp
7 16/5 KT y tế,lên lớp
CN 17/5