Lịch công tác tuần 27

Tháng Năm 21, 2020 7:55 sáng

Lịch công tác tuần 27

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 18/5 KT y tế,  lên lớp  ôn tập k9
3 19/5 KT y tế, lên lớp
4 20/5 KT y tế, lên lớp  ôn tập k9
5 21/5 KT y tế,lên lớp
6 22/5 KT y tế,lên lớp  ôn tập k9
7 23/5 KT y tế,lên lớp
CN 24/5