Lịch công tác tuần 35

Tháng Năm 7, 2018 8:57 sáng

Lịch công tác tuần 35

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 30/4 Kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4
3 1/5 Kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5
4 2/5  lên lớp ôn tập
5 3/5 Lên lớp  ôn tập
6 4/5 Lên lớp ôn tập
7 5/5 Lên lớp  ôn tập
CN 6/5