Lịch công tác tuần 38

Tháng Năm 24, 2018 8:43 sáng

Lịch công tác tuần 38

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 21/5 Chào cờ, Hội ý GV, LĐVS ôn tập k9
3 22/5 Xét Lên lớp khối 6,7,8 ôn tập k9
4 23/5 Họp tổ chuyên môn, LĐVS  ôn tập k9
5 24/5 Tổng kết năm học 2017- 2018  ôn tập k9
6 25/5 Chuẩn bị ngày hội STEM ôn tập k9
7 26/5 Chuẩn bị ngày hội STEM  ôn tập k9
CN 27/5