Lịch công tác tuần 38

Tháng Năm 20, 2019 10:02 sáng

Lịch công tác tuần 38

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 20/5 Chào cờ, Lên lớp Họp liên tịch
3 21/5 Họp hội đồng GV làm KĐCL
4 22/5 GV làm thi đua GV làm KĐCL
5 23/5 lên lớp Duyệt lên lớp
6 24/5 GV- HS lao động chuẩn bị tổng kết GV làm KĐCL
7 25/5 Tổng kết năm học(6h30 tập chung)
CN 26/5