Lịch công tác tuần 4

Tháng Chín 17, 2018 8:33 chiều

Lịch công tác tuần 4

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 17/9 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2
3 18/9  Lên lớp  học buổi 2
4 19/9  Lên lớp  học buổi 2
5 20/9  Lên lớp học buổi 2
6 21/9 Lên lớp  học buổi 2
7 22/9  Lên lớp học buổi 2
CN 23/9