Lịch công tác tuần 5

Tháng Chín 26, 2018 8:58 sáng

Lịch công tác tuần 5

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 24/9 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2
3 25/9  Lên lớp  học buổi 2
4 26/9  Lên lớp  học buổi 2
5 27/9  Lên lớp Đại hội CCVC
6 28/9 Lên lớp  học buổi 2
7 29/9  Lên lớp học buổi 2
CN 30/9