Lịch công tác tuần 6

Tháng Chín 30, 2018 8:47 sáng

Lịch công tác tuần 6

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 1/10 Chào cờ, Lên lớp

Tập huấn CSDL tại Nam Định

(Đ/c Thêm, Đ/c Hoà, Đ/c Quân)

 học buổi 2
3 2/10  Lên lớp  học buổi 2
4 3/10  Lên lớp  học buổi 2
5 4/10  Lên lớp Hai tổ hội giảng
6 5/10 Lên lớp  học buổi 2
7 6/10  Lên lớp học buổi 2
CN 7/10  Toàn bộ GV-HS tham gia LĐ