Lịch công tác tuần 7

Tháng Mười 6, 2018 10:29 sáng

Lịch công tác tuần 7

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 8/10 Chào cờ, Lên lớp  học buổi 2
3 9/10  Lên lớp  học buổi 2
4 9/10  Lên lớp  học buổi 2
5 10/10  Lên lớp SHCM
6 11/10 Lên lớp  học buổi 2
7 12/10  Lên lớp học buổi 2
CN 13/10