Lịch công tác tuần 8

Tháng Mười 19, 2019 10:31 sáng

Lịch công tác tuần 8

 
Thứ Ngày Sáng Chiều
2 14/10 Chào cờ, lên lớp  ôn tập
3 15/10 lên lớp,  ôn tập
4 16/10 lên lớp  ôn tập
5 17/10 lên lớp

Đ/c Hiếu, Út kiểm tra PC

 ôn tập, Đ/c Phê, huy tập huấn Nam Hồng
6 18/10 lên lớp  ôn tập, Đ/c May, Đức tập huấn Đồng Sơn
7 19/10 lên lớp, sinh hoạt lớp  Hội nghị CBCNVC
CN 20/10